Choose Your Language
Home  /  O podjetju BGI

O podjetju BGI

Podjetje BGI, ki je bilo ustanovljeno leta 1999 z vizijo uporabiti najnovejša spoznanja v genetiki v korist človeštvu, je trenutno največja organizacija na področju genomike svetu.

BGI pod eno streho združuje, zasebne neprofitne raziskovalne inštitute in komercialno ponudbo širokega nabora storitev povezanih s sekvenciranjem nove generacije. Skupaj s svojimi podružnicami, BGI Amerika in BGI Evropa, je vzpostavil partnerske odnose in sodelovanje z vodilnimi akademskimi in državnimi raziskovalnimi institucijami, kot tudi s podjetji s področja biotehnologije in farmacije, da bi podprli uporabo v širokem spektru zdravstvenih, kmetijskih, okoljevarstvenih in podobnih dejavnostih.

S pomočjo kombinacije visoko zmogljivih, stroškovno učinkovitih genomskih platform, z možnostjo zbiranja in shranjevanja ogromnega števila vzorcev, poglobljeno bioinformatsko analizo in s temeljno zavezanostjo k izobraževanju, želi BGI zagotoviti, da bi znanost »omik« in tehnologija koristili vsem nam.

NIFTY™ je BGI-jev vodilni neinvazivni predrojstveni test (NIPT), ki ga ponuja več kot 2000 partnerjev v več kot 50 državah sveta. Do novembra 2018 je bilo izvedenih že več kot 3.500.000 testov, kar pomeni, da NIFTY™ testu zaupa največ uporabnic.

Za več informacij o podjetju BGI prosimo obiščite spletno stran www.bgi.com.