Choose Your Language
Home  /  Decision Aid Calculator Step 2 – No

Decision Aid Calculator Step 2 – No

Back to all apps
No

Razgovarate o svojoj teškoj odluci sa ginekologom. Možete saznati  više informacija o  NIFTY™ testu u okviru „budući roditelji“ na www.niftitest.si. Takođe možete da vidite listu pacijenata po grupama za podršku i pročitate više o uslovima Nifty™ testova . Molimo Vas da nam se obratite direktno za sva pitanja koje imate . [ mail = “nifti.test@geneplanet.com ” telefon  ” +381 65 205 9335 ” ]