Choose Your Language
Home  /  Znanost za NIFTY™ testom
Znanost za NIFTY™ testom

Znanost za NIFTY™ testom

Prosto celični fragmenti DNK (cfDNA) so kratki deli DNK, ki krožijo v krvi. V nosečnosti se v materinem krvnem obtoku nahajajo prosto celični fragmenti DNK matere in ploda.

Za izvedbo NIFTY™ testa je potreben vzorec materine krvi. Z najmodernejšo tehnologijo genetskega sekvenciranja in naprednimi bioinformatskimi logaritmi nato analiziramo prosto celično DNK v materinem krvnem obtoku in s tem zaznamo kromosomske nepravilnosti ploda. Če je prisotna abnormalnost, pri preštevanju določnega kromosoma zaznamo majhen presežek ali primanjkljaj.

Tehnologija NIFTY™ testa omogoča zelo natančne rezultate s stopnjo zaznave treh najbolj pogostih trisomij, ki so prisotne ob rojstvu (Downov, Edwardsov in Patauov sindrom), višjo od 99 %. Vendar je potrebno razumeti, da so neinvazivni predrojstveni testi, kot je NIFTY™, presejalni testi. Kar pomeni, da niso 100 % natančni, kot invazivni diagnostični postopki, kot je amniocenteza.