Choose Your Language
Home  /  Predstavitev NIFTY™ testa

Predstavitev NIFTY™ testa

NIFTY test je neinvaziven predrojstveni test (pogosto imenovan NIPT), s katerim odkrivamo Downov sindrom in določene druge genetske nepravilnosti, ki jih povzročajo dodatne ali manjkajoče genetske informacije v otrokovi DNK.

NIFTY test zahteva manjši odvzem krvi matere in je na voljo že od 10. tedna nosečnosti. Rezultati so na voljo v 10 delovnih dneh.

NIFTY test je bolj natančen kot tradicionalni presejalni testi in v nasprotju z invazivnimi metodami, kot je amniocenteza, ne predstavlja nikakršnega tveganja za mater ali otroka.

Katere nepravilnosti odkriva NIFTY test?

NIFTY™ odkriva v prvi vrsti tri najbolj pogoste trisomije, ki so prisotne ob rojstvu, in sicer Downov, Edwardsov in Patauov sindrom. Prav tako pa je mogoče testirati še nekatere kromosomske nepravilnosti. Neodvisne validacijske študije, vključno z največjo študijo o rabi NIPT-ja v klinični praksi, ki je bila narejena na vzorcu 147.000 žensk, so pokazale, da NIFTY™ te nepravilnosti zaznava z 99% natančnostjo.

NIFTY™ ponuja tudi dodatne možnosti testiranja za druge genetske nepravilnosti, kot so sindromi delecij in anevploidije spolnih kromosomov. Če želite izvedeti, vam NIFTY™ lahko razkrije tudi spol otroka.

Da bi dobro razumeli nepravilnosti, ki jih s testom lahko odkrijete, je pomembno, da se pred vsakim genetskim testom posvetujete z zdravnikom.

Testirane nepravilnostiNIFTY BasicNIFTY StandardNIFTY PlusNIFTY Twins
CENA TESTIRANJA445 €495 €650 €495 €
TRISOMIJE
Downov sindrom (trisomija 21)DADADADA
Edwardsov sindrom (trisomija 18)DADADADA
Patauov sindrom (trisomija 13)DADADADA
ANEUPLOIDIJE SPOLNIH KROMOSOMOV
Turnerjev sindrom (monosomija X)DADA
Klinefelterjev sindrom (trisomija XXY)DADA
Trojni X sindrom (trisomija X)DADA
XYY sindrom
(trisomija XYY)
DADA
INFORMACIJA O SPOLU
deklica / dečekDADAInformacija o prisotnosti kromosoma Y
TRISOMIJE
Trisomija kromosoma 9DA
Trisomija kromosoma 16DA
Trisomija kromosoma 22DA
MIKRODELECIJE
Cri-du-Chat sindromDA
mikrodelecija 1p36DA
mikrodelecija 2q33.1DA
mikrodelecija 16p12DA
Prader-Willijev sindrom in Angelmanov sindromDA
Jacobsenov sindrom (11q23)DA
DiGeorgeov sindrom II (10p14-p13)DA
Van der Woudeov sindrom (1q32.2)DA

sl