Choose Your Language
Home  /  Kje lahko opravite test?  /  Možnosti testiranja

Možnosti testiranja

Testirane nepravilnostiNIFTY BasicNIFTY StandardNIFTY PlusNIFTY Twins
CENA TESTIRANJA445 €495 €650 €495 €
TRISOMIJE
Downov sindrom (trisomija 21)DADADADA
Edwardsov sindrom (trisomija 18)DADADADA
Patauov sindrom (trisomija 13)DADADADA
ANEUPLOIDIJE SPOLNIH KROMOSOMOV
Turnerjev sindrom (monosomija X)DADA
Klinefelterjev sindrom (trisomija XXY)DADA
Trojni X sindrom (trisomija X)DADA
XYY sindrom
(trisomija XYY)
DADA
INFORMACIJA O SPOLU
deklica / dečekDADAInformacija o prisotnosti kromosoma Y
TRISOMIJE
Trisomija kromosoma 9DA
Trisomija kromosoma 16DA
Trisomija kromosoma 22DA
MIKRODELECIJE
Cri-du-Chat sindromDA
mikrodelecija 1p36DA
mikrodelecija 2q33.1DA
mikrodelecija 16p12DA
Prader-Willijev sindrom in Angelmanov sindromDA
Jacobsenov sindrom (11q23)DA
DiGeorgeov sindrom II (10p14-p13)DA
Van der Woudeov sindrom (1q32.2)DA

sl